Thực thi EVFTA: Xuất khẩu rau quả vào EU tăng 17%

Thực thi EVFTA, xuất khẩu rau quả sang EU tăng 11% so với tháng trước. Ảnh: OMARD
Thực thi EVFTA, xuất khẩu rau quả sang EU tăng 11% so với tháng trước. Ảnh: OMARD
Thực thi EVFTA, xuất khẩu rau quả sang EU tăng 11% so với tháng trước. Ảnh: OMARD
Lên top