Thực thi EVFTA - Sở hữu trí tuệ đang là vấn đề thách thức doanh nghiệp

Gạo Bảy Núi là 1 trong 39 sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo cam kết của EVFTA. Ảnh: Bảy Núi
Gạo Bảy Núi là 1 trong 39 sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo cam kết của EVFTA. Ảnh: Bảy Núi
Gạo Bảy Núi là 1 trong 39 sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo cam kết của EVFTA. Ảnh: Bảy Núi
Lên top