Thực phẩm, trái cây phục vụ Tết bắt đầu tăng giá

Giá thực phẩm bắt đầu tăng mạnh sau ngày cúng ông Công ông Táo. Ảnh: Kh.V
Giá thực phẩm bắt đầu tăng mạnh sau ngày cúng ông Công ông Táo. Ảnh: Kh.V
Giá thực phẩm bắt đầu tăng mạnh sau ngày cúng ông Công ông Táo. Ảnh: Kh.V
Lên top