Thực hư câu chuyện: Đào Nhật Tân nở sớm, rớt giá "thảm"