Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng:

“Thực hiện đồng bộ các giải pháp về tài khóa để tháo gỡ khó khăn cho DN"

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh Quochoi.vn.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh Quochoi.vn.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh Quochoi.vn.
Lên top