Bamboo Airways phối hợp Đại sứ quán Séc:

Thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa công dân Châu Âu hồi hương

Bamboo Airways phối hợp với Đại sứ quán Séc thực hiện chuyến bay đưa công dân châu Âu về nước vào ngày 25.3.2020
Bamboo Airways phối hợp với Đại sứ quán Séc thực hiện chuyến bay đưa công dân châu Âu về nước vào ngày 25.3.2020
Bamboo Airways phối hợp với Đại sứ quán Séc thực hiện chuyến bay đưa công dân châu Âu về nước vào ngày 25.3.2020
Lên top