Thúc đẩy tiêu thụ nhãn Việt Nam sang Trung Quốc

Tham tán Thương mại Trung Quốc tại Việt Nam - ông Hồ Tỏa Cẩm và Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh tại buổi làm việc. Ảnh: Khương Lực
Tham tán Thương mại Trung Quốc tại Việt Nam - ông Hồ Tỏa Cẩm và Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh tại buổi làm việc. Ảnh: Khương Lực
Tham tán Thương mại Trung Quốc tại Việt Nam - ông Hồ Tỏa Cẩm và Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh tại buổi làm việc. Ảnh: Khương Lực
Lên top