Thúc đẩy tiêu thụ cá tra tại thị trường trong nước

Chủ tịch Công đoàn ngành NNPTNT Vũ Xuân Thủy và Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam Dương Nghĩa Quốc ký kết chương trình khuyến khích công chức, công nhân lao động ngành nông nghiệp tiêu dùng cá tra. Ảnh: Khánh Vũ
Chủ tịch Công đoàn ngành NNPTNT Vũ Xuân Thủy và Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam Dương Nghĩa Quốc ký kết chương trình khuyến khích công chức, công nhân lao động ngành nông nghiệp tiêu dùng cá tra. Ảnh: Khánh Vũ
Chủ tịch Công đoàn ngành NNPTNT Vũ Xuân Thủy và Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam Dương Nghĩa Quốc ký kết chương trình khuyến khích công chức, công nhân lao động ngành nông nghiệp tiêu dùng cá tra. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top