Thúc đẩy tiếp cận các gói hỗ trợ: Ngăn chặn doanh nghiệp phá sản

Các gói hỗ trợ cần tập trung vào đối tượng người lao động. Ảnh: Quách Tư Khoa
Các gói hỗ trợ cần tập trung vào đối tượng người lao động. Ảnh: Quách Tư Khoa
Các gói hỗ trợ cần tập trung vào đối tượng người lao động. Ảnh: Quách Tư Khoa
Lên top