Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành giáo dục

BIDV ngân hàng tiên phong trong việc cung cấp giải pháp thanh toán học phí không dùng tiền mặt. Ảnh: PV
BIDV ngân hàng tiên phong trong việc cung cấp giải pháp thanh toán học phí không dùng tiền mặt. Ảnh: PV
BIDV ngân hàng tiên phong trong việc cung cấp giải pháp thanh toán học phí không dùng tiền mặt. Ảnh: PV
Lên top