Thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu càphê trong bối cảnh đại dịch

Thương vụ Việt Nam tại các nước đang kết nối, hỗ trợ xuất khẩu càphê Việt Nam. Ảnh: Vũ Long
Thương vụ Việt Nam tại các nước đang kết nối, hỗ trợ xuất khẩu càphê Việt Nam. Ảnh: Vũ Long
Thương vụ Việt Nam tại các nước đang kết nối, hỗ trợ xuất khẩu càphê Việt Nam. Ảnh: Vũ Long
Lên top