Thúc đẩy tài chính toàn diện trong khu vực ASEAN

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (thứ 2 từ trái qua) và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng (thứ 2 từ phải qua) cùng chủ trì buổi họp báo sau hội nghị AFMGM
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (thứ 2 từ trái qua) và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng (thứ 2 từ phải qua) cùng chủ trì buổi họp báo sau hội nghị AFMGM
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (thứ 2 từ trái qua) và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng (thứ 2 từ phải qua) cùng chủ trì buổi họp báo sau hội nghị AFMGM
Lên top