Thúc đẩy phát triển sản phẩm quốc gia Sâm Việt Nam

Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội thảo.
Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội thảo.