Thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực mới cho tăng trưởng

Các dự án đầu tư hạ tầng trong thời gian tới cũng gắn liền với phát triển vùng. Ảnh: Anh Tú
Các dự án đầu tư hạ tầng trong thời gian tới cũng gắn liền với phát triển vùng. Ảnh: Anh Tú
Các dự án đầu tư hạ tầng trong thời gian tới cũng gắn liền với phát triển vùng. Ảnh: Anh Tú
Lên top