Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thúc đẩy dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành bằng cách nào?