Thức ăn chăn nuôi Việt Nam lệ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập ngoại

Sản xuất thức ăn chăn nuôi của Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên liệu ngoại nhập. Ảnh: Giang Nguyễn
Sản xuất thức ăn chăn nuôi của Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên liệu ngoại nhập. Ảnh: Giang Nguyễn
Sản xuất thức ăn chăn nuôi của Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên liệu ngoại nhập. Ảnh: Giang Nguyễn
Lên top