Thuận lợi gì khi Thanh long Bình Thuận có 'giấy thông hành' vào Nhật?

Lên top