Thừa Thiên Huế sẽ có trung tâm thương mại hơn trăm triệu USD

Lễ trao văn kiện Bản ghi nhớ về quyết định đầu tư trung tâm thương mại AEON MALL tại tỉnh Thừa Thiên Huế được diễn ra dưới dự chứng kiến của Chính Phủ Việt Nam và Chính Phủ Nhật Bản. Ảnh: CTTĐT.
Lễ trao văn kiện Bản ghi nhớ về quyết định đầu tư trung tâm thương mại AEON MALL tại tỉnh Thừa Thiên Huế được diễn ra dưới dự chứng kiến của Chính Phủ Việt Nam và Chính Phủ Nhật Bản. Ảnh: CTTĐT.
Lễ trao văn kiện Bản ghi nhớ về quyết định đầu tư trung tâm thương mại AEON MALL tại tỉnh Thừa Thiên Huế được diễn ra dưới dự chứng kiến của Chính Phủ Việt Nam và Chính Phủ Nhật Bản. Ảnh: CTTĐT.
Lên top