Hà Nội: Năng lực Công ty trúng nhiều gói thầu "khủng" ở huyện Mỹ Đức

Đường ngang đê Đáy tỉnh lộ 419 do Liên danh Công ty Thiên Sơn và Công ty Đường bộ I Hà Tây thi công bị người dân phản ánh chất lượng không đảm bảo.
Đường ngang đê Đáy tỉnh lộ 419 do Liên danh Công ty Thiên Sơn và Công ty Đường bộ I Hà Tây thi công bị người dân phản ánh chất lượng không đảm bảo.
Đường ngang đê Đáy tỉnh lộ 419 do Liên danh Công ty Thiên Sơn và Công ty Đường bộ I Hà Tây thi công bị người dân phản ánh chất lượng không đảm bảo.
Lên top