Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thủ tướng trao 20 tỉ đồng đấu giá bóng và áo của U23 Việt Nam từ FLC cho 20 huyện nghèo