Thủ tướng Singapore thưởng thức ẩm thực truyền thống Việt Nam