Thủ tướng phê duyệt tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Tái cơ cấu nông nghiệp chú trọng nhóm chủ lực đạt trị giá xuất khẩu 1 tỉ USD/năm. Ảnh minh họa: PV
Tái cơ cấu nông nghiệp chú trọng nhóm chủ lực đạt trị giá xuất khẩu 1 tỉ USD/năm. Ảnh minh họa: PV
Tái cơ cấu nông nghiệp chú trọng nhóm chủ lực đạt trị giá xuất khẩu 1 tỉ USD/năm. Ảnh minh họa: PV
Lên top