Thủ tướng “nhắc nhở” ngành nông nghiệp khắc phục 7 vấn đề