Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: ” VNPT là bài học tốt cho tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước”