Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam có đủ điều kiện và lợi thế để phát triển ngành tôm