Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển điện mặt trời nhưng không ồ ạt

Phát triển điện mặt trời là cần thiết nhưng không được ồ ạt. Ảnh: TK
Phát triển điện mặt trời là cần thiết nhưng không được ồ ạt. Ảnh: TK
Phát triển điện mặt trời là cần thiết nhưng không được ồ ạt. Ảnh: TK
Lên top