Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF):

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Những gì tư nhân làm tốt, Nhà nước nên tạo điều kiện cho tư nhân làm”

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) lần thứ 2 với chủ đề “Chương trình hành động từ Nghị quyết Trung ương 5”. Ảnh LH
Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) lần thứ 2 với chủ đề “Chương trình hành động từ Nghị quyết Trung ương 5”. Ảnh LH
Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) lần thứ 2 với chủ đề “Chương trình hành động từ Nghị quyết Trung ương 5”. Ảnh LH
Lên top