Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thủ tướng: Mùa hè chúng ta không còn lo lắng đến vấn đề thiếu điện

Ảnh: Ngọc Thắng
Ảnh: Ngọc Thắng