Thủ tướng giao Đà Nẵng nghiên cứu kinh tế ban đêm

Một góc đường phố sôi động tại lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng  2019.
Một góc đường phố sôi động tại lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng 2019.
Một góc đường phố sôi động tại lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng 2019.
Lên top