Thủ tướng duyệt khung bồi thường, tái định cư sân bay Long Thành