Thủ tướng dự tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu Mỹ về thu hút đầu tư thời kỳ 4.0

Thủ tướng dự tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu Mỹ về thu hút đầu tư tại Việt Nam trong thời kỳ phát triển công nghệ 4.0. Ảnh: VGP.
Thủ tướng dự tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu Mỹ về thu hút đầu tư tại Việt Nam trong thời kỳ phát triển công nghệ 4.0. Ảnh: VGP.
Thủ tướng dự tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu Mỹ về thu hút đầu tư tại Việt Nam trong thời kỳ phát triển công nghệ 4.0. Ảnh: VGP.
Lên top