Thủ tướng dự lễ khánh thành nhà máy ô tô Vinfast

Thủ tướng và các lãnh đạo T.Ư, bộ ngành cắt băng khánh thành Nhà máy ô tô Vinfast
Thủ tướng và các lãnh đạo T.Ư, bộ ngành cắt băng khánh thành Nhà máy ô tô Vinfast
Thủ tướng và các lãnh đạo T.Ư, bộ ngành cắt băng khánh thành Nhà máy ô tô Vinfast
Lên top