Thủ tướng dự lễ động thổ dự án công viên nghìn tỷ tại Hà Nội