Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra bảo đảm an toàn hàng không

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra bảo đảm an toàn hàng không. Ảnh: MH
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra bảo đảm an toàn hàng không. Ảnh: MH
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra bảo đảm an toàn hàng không. Ảnh: MH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top