Thủ tướng Chính phủ: “Tiềm lực trong mỗi người dân của chúng ta rất lớn”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động phong trào năng suất lao động quốc gia tại Hội nghị  "Cải thiện năng suất lao động quốc gia" sáng 7.8.2019. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động phong trào năng suất lao động quốc gia tại Hội nghị "Cải thiện năng suất lao động quốc gia" sáng 7.8.2019. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động phong trào năng suất lao động quốc gia tại Hội nghị "Cải thiện năng suất lao động quốc gia" sáng 7.8.2019. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Lên top