Thủ tướng bổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ông Đào Quang Trường, thành viên hội đồng quản trị, được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc VDB kể từ ngày 7.6. Ảnh VDB
Ông Đào Quang Trường, thành viên hội đồng quản trị, được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc VDB kể từ ngày 7.6. Ảnh VDB
Ông Đào Quang Trường, thành viên hội đồng quản trị, được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc VDB kể từ ngày 7.6. Ảnh VDB

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top