Thủ tục nhập khẩu lợn sống quá “lề mề”, nguy cơ không còn lợn để nhập

Nhập khẩu lợn sống đúng thời điểm và đảm bảo số lượng phù hợp sẽ giúp giảm nguồn cung thịt lợn, đồng thời bảo hộ được chăn nuôi trong nước. Ảnh: Khánh Vũ
Nhập khẩu lợn sống đúng thời điểm và đảm bảo số lượng phù hợp sẽ giúp giảm nguồn cung thịt lợn, đồng thời bảo hộ được chăn nuôi trong nước. Ảnh: Khánh Vũ
Nhập khẩu lợn sống đúng thời điểm và đảm bảo số lượng phù hợp sẽ giúp giảm nguồn cung thịt lợn, đồng thời bảo hộ được chăn nuôi trong nước. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top