Thứ trưởng xài taxi, Bộ Tài chính “lệnh” cắt giảm lái xe riêng