Thứ trưởng Công Thương: Sẵn sàng kịch bản đủ hàng hoá cho 19 tỉnh giãn cách

Lên top