Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn: Dừng một số dự án bất động sản sau khi thanh tra

Nhiều doanh nghiệp nhà nước nắm giữ những vị trí đất vàng, nhưng tính giá thấp giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp khi CPH khiến nhà nước đang bị thất thoát vốn lớn.
Nhiều doanh nghiệp nhà nước nắm giữ những vị trí đất vàng, nhưng tính giá thấp giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp khi CPH khiến nhà nước đang bị thất thoát vốn lớn.