Thử trải nghiệm Hahalolo: Thế này thì cố đến bao giờ mới... đạt 2 tỉ?

Ông Nguyễn Văn Hạ - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mạng xã hội Du lịch Hahalolo giới thiệu về Hahalolo tại lễ ra mắt. Ảnh: Bảo Phương
Ông Nguyễn Văn Hạ - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mạng xã hội Du lịch Hahalolo giới thiệu về Hahalolo tại lễ ra mắt. Ảnh: Bảo Phương
Ông Nguyễn Văn Hạ - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mạng xã hội Du lịch Hahalolo giới thiệu về Hahalolo tại lễ ra mắt. Ảnh: Bảo Phương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top