Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thu tiền tỷ nhờ trồng quýt đường canh

Chị Nguyễn Thị Đào ở thôn Nhân Hòa, xã Đan Phượng bên vườn quýt đường canh thu tiền tỷ
Chị Nguyễn Thị Đào ở thôn Nhân Hòa, xã Đan Phượng bên vườn quýt đường canh thu tiền tỷ