Thu thuế xuất nhập khẩu của ngành Hải quan đạt 54.760 tỉ đồng

Thu ngân sách nhà nước đạt 54.760 tỉ đồng, tăng hơn 7,5% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh Hải Quan.
Thu ngân sách nhà nước đạt 54.760 tỉ đồng, tăng hơn 7,5% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh Hải Quan.
Thu ngân sách nhà nước đạt 54.760 tỉ đồng, tăng hơn 7,5% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh Hải Quan.
Lên top