Thủ phủ tôm khát vốn

Nuôi tôm siêu thâm canh tại Bạc Liêu.Ảnh: Nhật Hồ.
Nuôi tôm siêu thâm canh tại Bạc Liêu.Ảnh: Nhật Hồ.
Nuôi tôm siêu thâm canh tại Bạc Liêu.Ảnh: Nhật Hồ.
Lên top