Thủ phủ tôm gặp khó vì COVID-19 và khô hạn

Người nuôi tôm “treo” ao chờ... thời. Ảnh: Nhật Hồ
Người nuôi tôm “treo” ao chờ... thời. Ảnh: Nhật Hồ
Người nuôi tôm “treo” ao chờ... thời. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top