Thu phí thăm vịnh Hạ Long lần đầu dự kiến vượt 1.000 tỉ đồng

Du khách nước ngoài câu mực đêm trên vịnh Bái Tử Long. Ảnh; Nguyễn Hùng
Du khách nước ngoài câu mực đêm trên vịnh Bái Tử Long. Ảnh; Nguyễn Hùng