Thu phí dự án BOT đầu tiên ở Long An: Chuẩn bị sẵn tiền lẻ và người đếm tiền

Trạm thu phí BOT Đường tỉnh 830.
Trạm thu phí BOT Đường tỉnh 830.
Trạm thu phí BOT Đường tỉnh 830.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top