Thu nội địa liên tục giảm, đang ở mức "đáng lo ngại"

Lên top