Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thu nhập của nông dân 63 triệu đồng/người/năm