Thu Ngân sách Nhà nước nhiều gam sáng, nhưng giải ngân chậm

Thu Ngân sách Nhà nước có nhiều gam sáng trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Thu Ngân sách Nhà nước có nhiều gam sáng trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Thu Ngân sách Nhà nước có nhiều gam sáng trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top